fbpx

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze Gebruiksvoorwaarden worden overeengekomen tussen Nice2Meetyou, een in België geregistreerd onder de onderneming van Creative Geeks met als handelsnummer BE0751.972.308  en geregistreerd kantoor te Mechelen, België en de Gebruiker ervan. Nice2Meetyou biedt diensten aan om het gemakkelijker te maken om via elektronische netwerken te chatten met mensen van over de hele wereld voor entertainment of persoonlijke of niet-commerciële doeleinden. Deze diensten omvatten maar zijn niet beperkt tot de website van nice2meetyou.be

Nice2Meetyou is ten allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder uw aandacht gebracht. Indien u de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is uw enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en uw Profiel te verwijderen.

Verwerking van gegevens

Door jezelf te registreren geef je toestemming aan Nice2MeetYou en verwerkers handelend in naam en/of opdracht van Nice2MeetYou voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Door jezelf te registreren geef je toestemming aan Nice2MeetYou en verwerkers handelend in naam en/of opdracht van Nice2MeetYou voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Opdat Nice2MeetYou de in haar Algemene Voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de Gebruiker onder meer in het kader van het registratieproces meedeelt te verzamelen en te bewaren zolang Nice2MeetYou dit nodig acht

De toegang wordt aangemaakt door de Gebruiker van Nice2MeetYou en gelinkt aan het opgegeven e-mailadres en het door hem/haar gekozen wachtwoord (de inloggegevens).

Bij registratie dient de Gebruiker een aantal gegevens in te vullen, die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst, dewelke als zodanig afzonderlijk worden aangeduid. Deze verplichte gegevens zijn:

 • geboortedatum
 • woonplaats
 • geloofsovertuiging
 • beroep
 • gesproken talen
 • relatiestatus
 • profielfoto

Nice2Meetyou maakt voor de webanalyse gebruik van de dienst ‘Google Analytics’ en de gegevens worden bewaard in Firebase, een dienst van de firma Google Inc. Via de volgende link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Daarnaast maakt Nice2MeetYou gebruik van zogenoemde “cookies” om de online-ervaring en online tijd van de gebruikers individueel vorm te geven en te optimaliseren.

Daarnaast maakt Nice2MeetYou gebruik van zogenoemde “cookies” om de online-ervaring en online tijd van de Gebruikers individueel vorm te geven en te optimaliseren.

Nice2MeetYou maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, analytische cookies alsook van permanente cookies.

De Gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren via de instellingen van zijn/haar internetbrowser, hetgeen de door Nice2MeetYou aangeboden diensten nadelig kan beïnvloeden.

Gebruik en verzamelen van gegevens

Nice2MeetYou verzamelt hoofdzakelijk gegevens om de gebruiker een veilige, kwalitatieve, resultaatgerichte en persoonlijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van haar diensten.

De gegevens worden meer specifiek voor volgende doeleinden gebruikt:

a. Deelnemers- en gastenlijsten voor de evenementen van Nice2Meetyou bijhouden;

b. Deze personen contacteren in het kader van de organisatie van de evenementen van Nice2MeetYou;

c. Persoons- en contactgegevens uitwisselen bij een match met een ander lid uit onze database;

d. Leden op de hoogte brengen van nieuwe evenementen of ander nieuws van Nice2MeetYou of haar partners. De Gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door de voorkeuren in zijn/haar account te wijzigen;

e. Aanpassingen en verbeteringen maken aan de Nice2MeetYou diensten;

f. Het naar behoren en/of optimaal verlenen van klantenondersteuning;

g. Opsporen en verhinderen van onrechtmatige handelingen of activiteiten in strijd met de Algemene Voorwaarden van Nice2MeetYou.

h. Weergave van een compleet profiel

i. Het ontwikkelen of debuggen van de diensten van Nice2MeetYou.

j. Foto’s van sfeerbeelden van evenementen kunnen worden gebruikt voor de externe communicatie via de eigen kanalen (zoals website en social media)

k.  Voor het opsporen van ongepast gedrag (in voorkomend geval) kunnen de beelden langer bewaard worden.

Leeftijdsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een Profiel te kunnen maken op en om gebruik te kunnen maken van de diensten van Nice2MeetYou. Wanneer je een Profiel maakt en de Dienst gebruikt, verklaar en garandeer je deze stellingen

 • Je kan een bindend contract met Nice2MeetYou aangaan.
 • Je zal je aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetten en regels houden.
 • Je zal correcte, waarheidsgetrouwe, niet-misleidende informatie verstrekken die je meteen zal aanpassen wanneer er zich wijzigingen zouden voordoen.
 • Je bent nooit veroordeeld voor een misdrijf, een strafbaar feit of een misdaad van vergelijkbare ernst, een seksueel misdrijf of een misdaad met geweldpleging.

Lidmaatschap

Je kan toegang krijgen tot de Dienst en lid worden (hierna ‘Lid’) van Nice2MeetYou door gratis een Profiel te maken op de Dienst. Door Lid te worden heb je nog geen toegang tot alle functies van de Dienst. Voor sommige functies kan je een aankoopsom betalen, waarvan de algemene voorwaarden hierna en/of rechtstreeks in de Dienst worden vermeld.

Je kan aanmelden via je e-mailadres of je Facebookaccount. Als je dit doet, geef je ons toegang tot en het recht om bepaalde informatie van je Facebookaccount te gebruiken, zoals beschreven in het toestemmingsmechanisme van Facebook. Voor meer informatie over de gegevens die we over jou verzamelen en hoe we deze gebruiken, kan je ons Privacybeleid raadplegen.

Nice2MeetYou heeft het recht om eender welk lidmaatschapsverzoek te weigeren indien je niet voldoet aan de voorwaarden om te registreren. Niemand mag meer dan 1x registreren, ook niet met een andere naam. Lidmaatschap is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van gebruikersnamen, logins, wachtwoorden en/of andere aanmeldcodes die je gebruikt om aan te melden op Nice2MeetYou (aanmeldgegevens). Jij alleen bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw aanmeldgegevens, zoals frauduleuze of niet-frauduleuze acties of beweringen door iemand die jouw account gebruikt. Je vrijwaart Nice2MeetYou van enige claim als gevolg van bovenstaande, behalve wanneer de fout exclusief bij Nice2MeetYou lag of te wijten was aan een technisch falen van de Dienst. Wanneer je denkt dat iemand gebruikt maakt van je aanmeldgegevens, informeer Nice2MeetYou dan onmiddellijk via info@nice2meetyou.be

Beëindiging en schorsing

Je kan te allen tijde en om welke reden dan ook je Nice2MeetYou account beëindigen via je Instellingen. Nice2MeetYou kan te allen tijde je lidmaatschap stopzetten of schorsen wanneer het erop lijkt dat je deze Overeenkomst hebt geschonden. Dergelijke beëindiging kan zonder voorafgaande verwittiging gebeuren. Na een dergelijke beëindiging mag je niet opnieuw als Lid registreren of gebruik maken van de Dienst, behalve wanneer we je laten weten dat de schorsing opgeheven is. Na een beëindiging heb je geen recht op compensatie.

Opmerking: Voor het beëindigen van een account is het momenteel nog nodig om een mailtje te sturen naar info@nice2meetyou.be, binnen korte tijd zal dit ook mogelijk zijn binnen het platform.

Verplichtingen voor leden

Om gebruik te maken van de Dienst ga je akkoord met de Overeenkomst en toepasselijke wetten en regels. Je gaat akkoord dat je de rechten van andere Leden moet respecteren. In het bijzonder ga je ermee akkoord om:

 • De Dienst enkel te gebruiken om te chatten voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Je kan de Dienst niet gebruiken om goederen of diensten te verkopen, promotiemateriaal te verdelen of enig ander commercieel of zakelijk doel.
 • Auteursrechten van het materiaal dat toegankelijk is via de Dienst of dat andere Leden delen via de Dienst te respecteren. Je gaat ermee akkoord dat je auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of andere intellectuele eigendommen, inhoud of informatie niet zal kopiëren, aanpassen, overdragen, gebruiken, namaken of er afgeleide werken van zal creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nice2MeetYou.
 • De grenzen van je privéleven te definiëren en geen vertrouwelijke, gevoelige of financiële informatie via de Dienst te delen.
 • beledigen van andere Leden of publiceren van lasterlijke, grove, obscene, ongepaste, gewelddadige, politieke, racistische, xenofobe, seksueel expliciete of pornografische beweringen of inhoud. Je publiceert geen beweringen of inhoud die leiden tot geweld, naakt bevatten of de menselijke waardigheid krenken. In het algemeen publiceer je geen beweringen of inhoud die indruisen tegen het doel van de Dienst of tegen toepasselijke wetten of regels;
 • gebruik van de Dienst voor prostitutie;
 • de Dienst gebruiken op een manier die de Service of de servers of netwerken die op de Service zijn aangesloten kan verstoren of negatief beïnvloeden;
 • andere bezoekers van de Dienst schade berokkenen door computervirussen of andere malware te installeren;
 • delen van misleidende, storende, bedreigende, lasterlijke of kwellende inhoud;
 • pesten, stalken of lastigvallen van andere Leden;
 • andere leden proberen te overtuigen van je politieke of religieuze overtuigingen. Overdreven gebruik van nationale of religieuze symbolen zal niet getolereerd worden;
 • je voordoen als een andere persoon of de account van een ander Lid gebruiken. Je mag alleen inhoud publiceren die strookt met jouw ware identiteit;
 • delen van illegale inhoud of inhoud die gedrag dat als crimineel gezien kan worden aanmoedigt. Foto’s met wapens zijn niet toegestaan;
 • publiceren van inhoud die een inbreuk vormt op het auteursrecht of portretrecht van anderen. Dit omvat rechten van publiciteit, privacy, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht of contractrecht. Dit betekent dat je materiaal of foto’s van anderen niet mag kopiëren zonder hun expliciete toestemming;
 • publiceren of verspreiden van informatie, inhoud of links op de Dienst die illegaal, immoreel en/of niet in overeenstemming met het doel van de Dienst zijn;
 • verspreiden van iemands persoonlijke informatie op de Dienst zonder zijn of haar toestemming.

In het geval van illegaal of onbevoegd gebruik van de Dienst kan Nice2MeetYou permanent of tijdelijk de toegang tot de Dienst verbieden of je account stopzetten. Wanneer een misdrijf zou zijn gepleegd door een Lid kan Nice2MeetYou alle beschikbare gerechtelijke stappen zetten. Dit betekent ook dat – wanneer dit noodzakelijk zou lijken – de persoonlijke gegevens van het betreffende Lid kunnen doorgegeven worden aan de bevoegde autoriteiten. Dit alles kan gebeuren zonder voorafgaande notificatie naar het betreffende lid. Meer informatie over hoe we je persoonlijke gegevens verwerken kan in ons Privacybeleid gevonden worden.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT ZULLEN NICE2MEETYOU, ONZE PARTNERS, HUN EN ONZE WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE KLACHTEN, EISEN, CLAIMS, SCHADE, VERLIES, KOSTEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN OF ONKOSTEN, INCLUSIEF LONEN VOOR ADVOCATEN, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF OP ENIGE MANIER GERELATEERD ZIJN AAN JE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENST, AAN INFORMATIE EN/OF ANDER MATERIAAL GEDEELD OP DE DIENST DOOR JOU EN/OF DOOR EEN INBREUK OP DE OVEREENKOMST.

Veiligheid

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet u een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet u Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot uw Profiel.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw Inloggegevens. Het is niet toegestaan uw Inloggegevens aan derden te verstrekken. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Nice2MeetYou mag ervan uitgaan dat u daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u Nice2MeetYou daarvan op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van uw Inloggegevens. Nice2MeetYou is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

De Dienst veilig en vriendelijk houden is zowel voor jou als voor ons belangrijk. Bijgevolg erkennen en aanvaarden Leden dat de inhoud, reacties en het gedrag dat ze laten zien op de Dienst, gerapporteerd kan worden door andere Leden en gemodereerd en/of gecontroleerd kan worden door Nice2MeetYou op basis van specifieke beslissingscriteria. Wanneer je inhoud of gedrag in overtreding met deze Overeenkomst op de Dienst ziet, meld ons dit dan meteen door te klikken op de meldknop. Wanneer Nice2MeetYou je klacht als gerechtvaardigd beschouwt, zal de aanstootgevende inhoud zo snel mogelijk verwijderd worden.

De Dienst veilig en vriendelijk houden is zowel voor jou als voor ons belangrijk. Bijgevolg erkennen en aanvaarden Leden dat de inhoud, reacties en het gedrag dat ze laten zien op de Dienst, gerapporteerd kan worden door andere Leden en gemodereerd en/of gecontroleerd kan worden door Nice2MeetYou op basis van specifieke beslissingscriteria. Wanneer je inhoud of gedrag in overtreding met deze Overeenkomst op de Dienst ziet, meld ons dit dan meteen door te klikken op de meldknop. Wanneer Nice2MeetYou je klacht als gerechtvaardigd beschouwt, zal de aanstootgevende inhoud zo snel mogelijk verwijderd worden.

JIJ ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR JE INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS. JE BEGRIJPT DAT Nice2MeetYou GEEN ENKEL ONDERZOEK UITVOERT NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR LEDEN, OOK NIET NAAR HET STRAFBLAD, EN NIET VERPLICHT IS OF DE TECHNISCHE MIDDELEN HEEFT OM DE IDENTITEIT VAN INDIVIDUEN DIE REGISTREREN OP DE DIENST TE CONTROLEREN. Nice2MeetYou GEEFT GEEN GARANTIES ROND HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS. Nice2MeetYou WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF OMTRENT EENDER WELKE GEBEURTENIS DIE ZICH KAN VOORDOEN TUSSEN LEDEN TIJDENS ONLINE INTERACTIES, OP OF NAAST DE DIENST, OF ALS JE ELKAAR PERSOONLIJK ONTMOET.

Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

Nice2MeetYou is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

Onze dienst geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Gebruik van de Dienst

Nice2MeetYou heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content. Nice2MeetYou is géén bemiddelingsinstantie. Het doel van de Dienst is slechts het bij elkaar brengen van mensen die een nieuwe vriendschap zoeken. Nice2MeetYou voert geen controle uit ten aanzien van de kwaliteiten en eigenschappen van Gebruikers.

U dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en afspraken te maken op basis van uw eigen wensen en criteria. De selectie en beslissing om met een bepaalde Gebruiker contact te hebben danwel een afspraak te maken ligt volledig bij uzelf. Nice2MeetYou heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Indien u ontevreden bent of een klacht heeft over een Gebruiker, kunt u dit melden door contact op te nemen met de klantenservice van Nice2MeetYou.

U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die u met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

Het is de Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan om:

 • a. gebruik te maken van andere dan de door Nice2MeetYou goedgekeurde tools om de Website of de Databank te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • b. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Nice2MeetYou;
 • c. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 • d. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Databank, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Nice2MeetYou en/of haar licentiegevers.

Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft Nice2MeetYou u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

U behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door u geplaatste Content. U erkent en stemt ermee in dat u door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan Nice2MeetYou een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen en op te nemen in de Databank voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

U doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen, bij het aanmaken van een profiel op dit online platform.